Hotline: 0977 843 274

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SÁCH THƯ VIỆN

Kính gửi: Quý thầy cô cán bộ thư viện trường học

 

Để phát huy tinh thần trao tặng, để chia sẻ tri thức và văn hóa đọc.

Book24h.vn phát động chương trình trao tặng sách dành cho thư viện trường học.

Untitled-1

BỘ SÁCH VĂN HÓA

Chỉ 100 bộ sách

Dành cho 100 thư viện trường

Đăng kí nhanh nhất.